Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1. ADATKEZELŐ ADATAI 2

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI 2

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA. 2

4. ADATVÉDELMI ALAPELVEK. 2

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK. 3

1. Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység. 3

1.1. adás-vételi szerződés teljesítése. 3

1.2. fizetési tranzakció lebonyolítása. 3

2. Üzenetküldés a Kapcsolat menüben rendszeresített űrlapon. 4

3. Elállás, szerződés felmondása. 4

4. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés. 4

5. Panaszkezelés 4

6. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése. 4

6. ADATBIZTONSÁG. 5

7. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK. 5

8. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 8

9. PANASZKEZELÉS ÉS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE. 9

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK. 9

 

Kedves Látogatónk/Vásárlónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza a Webáruházunk Látogatói/Vásárlói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről szóló, – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő – tájékoztatást. Kérjük, hogy amennyiben igénybe veszi Webáruházunk szolgáltatásait, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket is, melynek elfogadása nélkülözhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak alatt a GDPR és az Info tv.[2] fogalmait kell érteni.

 

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Bizbet Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2300 Ráckeve Soltra A. u. 35.

Levelezési cím: 2300 Ráckeve Soltra A. u. 35.

Kiállító Hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Nyilvántartási szám: 13 09 131164

Adószám: 14888391-2-13

Közösségi adószám: HU14888391

Bankszámlaszám: 10103867-12313700-01003007

Számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.

Weboldal: nabitek.hu

E-mail: info@nabitek.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@nabitek.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 06204708683

Statisztikai számjel: 14888391 2369 113 13

 

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu   

A szerverek az EU területén találhatók

 

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az Adatkezelési Tájékoztató a www.nabitek.hu webhelyről elérhető Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra, valamint a Webáruház működése során a Felhasználók által megadott illetve velük kapcsolatba hozató adatokra terjed ki.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

Jelen adatkezelési tájékoztatónk 2020. október 15-én lép hatályba.

 

4. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Vállalkozásunk

 • adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;
 • csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

 

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

1.Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység

A Webáruházban történő megrendelés elküldésével az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlói által önként megadott adatokat (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail, ország, város, irányítószám, cím, rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, számlázási adatok, választott fizetési mód, érvényesített kupon kedvezmény) az alábbi célok elérése érdekében kezeljük.

 

1.1. adás-vételi szerződés teljesítése

A Webáruház vásárlója és az eladó között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF rendelkezései tartalmazzák. A megrendelés folyamata során megadott adatokat az adás-vételi szerződés teljesítése során az ügyfél azonosítása, e-mailben történő üzenetküldés a megrendelés beérkezéséről, valamint a feldolgozásáról, a kiszállítás megszervezéséhez szükséges kapcsolattartás, valamint kedvezmények nyújtása érdekében kezeljük.

 

1.2. fizetési tranzakció lebonyolítása

A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van online fizetést teljesíteni az OTP Simple Pay szolgáltató oldalán, illetve banki átutalást kezdeményezni. Az online pénzügyi szolgáltató oldalára történő átirányítás során továbbítjuk a tranzakciók lebonyolításához szükséges adatokat (kosár tartalma, rendelés azonosítója, e-mail cím)

 

A SimplePay szolgáltatás használatával történő fizetéssel összefüggő adatkezelési tevékenységet végző szolgáltató

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest Hungári krt. 17-19

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: tel: +36 1/20/30/70 366 6611,

e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

 

AZ Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.

 

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük.

 

2. Üzenetküldés a Kapcsolat menüben rendszeresített űrlapon

A Webáruházban történő böngészés során Önnek lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kiszállítással, árakkal, garanciális/termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, vagy észrevételeit az erre szolgáló űrlap kitöltésével megküldeni részünkre. Az Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy, telefonszám) levelezőrendszerünkben kezeljük, és a beérkezett kérés tárgykörének (adás-vételi szerződés, elállás, garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés, panaszkezelés, számlázás) megfelelő ideig tároljuk. Az üzenetküldés során megadott adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, melyet az üzenet küldését megelőzően jelölőnégyzet kitöltésével adhat meg számunkra, arra vonatkozó egyértelmű, kifejezett nyilatkozatával, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulást az előzetes tájékoztatást követően, önkéntesen adta meg. Amennyiben hozzájárulását visszavonja az 1. pontban foglaltak szerint, az üzenetének adatait soron kívül töröljük.

 

3. Elállás, szerződés felmondása

A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, termékadatok), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog biztosítását[3]. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

 

4. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybe vétele esetén kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 3 évig megőrizni. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

 

5. Panaszkezelés

Amennyiben panasszal kíván élni Webáruházunk felé, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk. [4]

 

6. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Webáruházunkban történő vásárlásáról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím illetve vállalkozások esetében adószám) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján). A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

Adatfeldolgozó cég neve: Reláció Kft.

Székhely:1094 Budapest, Ferenc tér 4.

Ügyfélszolgálat:relacio@relacio.t-online.hu

A számla a revol express 6.07.0001  szoftver segítségével készül.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 

6. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk biztosítja. A számlaadatokat számlázórendszerünkben tároljuk. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Webáruház üzemeltetésében álló munkavállalók férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

A pénzügyi szolgáltatók adatkezelési tevékenységéért ezen szolgáltatók saját maguk vállalnak felelősséget.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Webáruházban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

7.  EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik?

A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (funkcionális), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (analitikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik).

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy az Ön tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek. 

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy az ön böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk az Ön hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket Ön tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő sütiket meg tudja tekinteni a böngészője erre szolgáló eszköztárában, illetve az URL sáv előtt, a webhelybiztonságra vonatkozó adatok között.

A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó állandó sütik nem a Vállalkozásunktól, illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a szolgáltató (google.com, facebook.com) helyezi el a látogató eszközén. 

Az analitikai sütik

A harmadik felektől származó analitikai sütik az oldal monitorozásához nyújtanak segítséget, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, milyen dokumentumokat töltött le, mikor hagyta el az oldalt).

Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk.

A remarketing sütik

Ezen felül az úgynevezett konverziós és a remarketing sütik segítségével érhetjük el, hogy – a felhasználó hozzájárulása esetén – a honlap használatának nyomon követése során összegyűjtött információkat feldolgozva a felhasználót leginkább érdeklő, vagy releváns hirdetések jelenjenek meg más webhelyeken, amelyet a látogató felkeres. Ezen adatok személyes adatkezeléssel járnak, ezért fontos, hogy a látogató maga dönthesse el az ilyen sütik alkalmazását.

További információk:

https://www.google.com/analytics https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

http://www.allaboutcookies.org  oldalt.

Közösségi oldalak által elhelyezett sütik

A Vállalkozás közösségi oldalának elérését, illetve a weboldalak közösségi oldalon való megosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook szolgáltatása biztosítja, mely szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A fenti adatokat a Facebook a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

További tájékoztatás: https://developers.facebook.com/products

Egyéb hirdetési sütik leírása:

A Google Adwords és a Doubleclick részletes tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

www.doubleclick.net

Naplófájl bejegyzések

Weboldalunk üzemeltetője technikai háttér naplóbejegyzéseket használ, melyekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok közvetlenül személyazonosság megállapítására nem alkalmasak.

Ha nem támogatja a sütik működését

A sütikre vonatkozó beállításait, hozzájárulásait süti típusonként bármikor módosíthatja a honlap sütisávjában.

Lehetősége van arra, hogy ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a sütik használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a sütik elhelyezését.

Ha tehát általános jelleggel kívánja letiltani a sütik használatát, a böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

Kérjük vegye figyelembe, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

8. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, önkéntes hozzájárulás esetén az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az az ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon külön menüben kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

9. PANASZKEZELÉS ÉS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Weboldalon feltüntetett kapcsolati címeken élhet felénk panaszával. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mailben megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Vállalkozásunkkal szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.                                                                                                                                                    

                              BIZBET KFT.

 


 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

 

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

[2] 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

[3] 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

[4] 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről

Letölthető formátumban elérhetó ITT.